Tony Nilsson

Tony Nilsson

Tony Nilsson, född och bosatt i Ängelholm, är reklamaren som alltid har velat bli konstnär. Han skissar ständigt; något han har gjort så länge han kan minnas. För honom är skissandet improvisatoriskt och vad som än dyker upp på de otaliga skissblocken, fångas upp och sparas. Vissa skisser når ända fram till färdiga verk direkt, medan andra lämnas för stunden.

– Det är det som är kärnan i mitt skapande, att bara låta kreativiteten flöda på pappret. 
Processen handlar om att följa instinkt framför logik; en process med experiment och frågor som anpassas till jaget, där formerna styrs av känslor som uttrycks. Det är min kreativa bank. Från det här kontot gör jag sedan uttag för mina projekt.

Till skillnad från många andra konstnärer vill han däremot inte sorteras i en viss kategori.

– Jag vet att många känner sig bekväma med att kategorisera konstnärer, författare, kompositörer. Säkert gör jag det själv ibland, men jag tror att det skulle begränsa min kreativitet. Jag vill vara fri att skapa på mitt sätt. Jag följer min devis som Paul Klee så intelligent uttryckte det: ”En konstnärs uppdrag är att visualisera vad som annars skulle hållits dolt i mörker.”

Alla som köper ett original av Tony Nilsson får som gåva hela Tonys frimärksserie som innehåller Dalaphant, Lovers, Raven och The Fox (värde 3.960 kr), alla finns att beskåda bland Tony Nilssons konstverk.
  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera