Tony Nilsson

Tony Nilsson

Tony Nilsson, född och bosatt i Ängelholm, är reklamaren som alltid har velat bli konstnär. Han skissar ständigt; något han har gjort så länge han kan minnas. För honom är skissandet improvisatoriskt och vad som än dyker upp på de otaliga skissblocken, fångas upp och sparas. Vissa skisser når ända fram till färdiga verk direkt, medan andra lämnas för stunden.

– Det är det som är kärnan i mitt skapande, att bara låta kreativiteten flöda på pappret. 
Processen handlar om att följa instinkt framför logik; en process med experiment och frågor som anpassas till jaget, där formerna styrs av känslor som uttrycks. Det är min kreativa bank. Från det här kontot gör jag sedan uttag för mina projekt.

Till skillnad från många andra konstnärer vill han däremot inte sorteras i en viss kategori.

– Jag vet att många känner sig bekväma med att kategorisera konstnärer, författare, kompositörer. Säkert gör jag det själv ibland, men jag tror att det skulle begränsa min kreativitet. Jag vill vara fri att skapa på mitt sätt. Jag följer min devis som Paul Klee så intelligent uttryckte det: ”En konstnärs uppdrag är att visualisera vad som annars skulle hållits dolt i mörker.”

 1. The Ugly Duckling (original)
  39.000 kr
  original
 2. The Audition (original)
  35.000 kr
  original
 3. Puppet on a String (original)
  43.000 kr
  original
 4. My Big Mirror Mirror (original)
  45.000 kr
  original
 5. Tony Nilsson
  Fame (original)
  Fame (original)
  35.000 kr
  original
 6. Little Red Riding Hood (original)
  28.000 kr
  original
 7. Tony Nilsson
  The Ugly Duckling
  The Ugly Duckling
  2.500 kr
 8. Tony Nilsson
  The Audition
  The Audition
  2.500 kr
 9. Puppet on a String
  2.500 kr
 10.  My Big Mirror Mirror
  2.500 kr
 11. Partners in Crime (original)
  35.000 kr
  original

11 artiklar