Litografier

Litografier

Litografi är en tryckteknik som kallas plantryck. Principen bygger på att fett och vatten stöter bort varandra så att det inte behövs nivåskillnader i materialet. Motivet ritades från början på kalksten med en fet färg, till exempel oljekrita. Idag är det vanligare med plåtlitografi. Efter att man målat på motivet behandlas det i flera steg. Slutligen pressas pappret i en litografipress.Trycket blir alltid spegelvänt. Det går att överföra motivet direkt på underlaget, med ett transferpapper eller med fotomekanisk exponering.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera