Litografier

Litografi är en tryckteknik som kallas plantryck. Principen bygger på att fett och vatten stöter bort varandra så att det inte behövs nivåskillnader i materialet. Motivet ritades från början på kalksten med en fet färg, till exempel oljekrita. Idag är det vanligare med plåtlitografi. Efter att man målat på motivet behandlas det i flera steg. Slutligen pressas pappret i en litografipress.Trycket blir alltid spegelvänt. Det går att överföra motivet direkt på underlaget, med ett transferpapper eller med fotomekanisk exponering.

 1. Ingrid Roth
  Beeing Near
  Beeing Near
  3.200 kr
 2. Ingrid Roth
  Winter Family
  Winter Family
  3.200 kr
 3. Ingrid Roth
  Himmel blå
  Himmel blå
  3.300 kr
 4. Ingrid Roth
  Sea Love
  Sea Love
  4.500 kr
 5. Ingrid Roth
  Music Evening
  Music Evening
  2.200 kr
 6. Ingrid Roth
  Tulpanmanna
  Tulpanmanna
  2.300 kr
 7. Ingrid Roth
  Old Love
  Old Love
  2.000 kr
 8. Angelica Wiik
  Nattbad
  Nattbad
  3.500 kr
 9. Angelica Wiik
  Jazzstråk
  Jazzstråk
  3.500 kr
 10. Lisa Rinnevuo
  Dreamers
  Dreamers
  2.500 kr
 11. Lisa Rinnevuo
  Scarlett
  Scarlett
  2.500 kr
 12. Lisa Rinnevuo
  Friendship
  Friendship
  2.900 kr
 13. Lisa Rinnevuo
  Bror
  Bror
  2.200 kr
 14. Cecilia Sikström
  Amy
  Amy
  3.000 kr
 15. Cecilia Sikström
  Victoria
  Victoria
  3.000 kr
 16. Catharina Edlund
  Hidden Place
  Hidden Place
  1.600 kr
 17. Catharina Edlund
  Hemfärd
  Hemfärd
  1.600 kr

Artiklar 1-20 av 34

Page