Jonas Lundh

Jonas Lundh

Jonas Lundh är en bildkonstnär bosatt i Karlshamn, Blekinge. Han är även jazzmusiker och ser de båda uttrycksformerna som sammanlänkade. Inslag av mystik och abstrakta motiv med figurativa inslag och mycket tomma ytor är utmärkande för hans konst.

Betraktaren ska tolka målningarna utifrån färger och motiv och han tycker att det är alldeles för begränsande att måla föreställande. Han målar med en speciell teknik där han använder kartongbitar, trasor och händerna. "Man kan aldrig tycka fel, man får tycka vad man vill. För varje ny tolkning bilden får växer den".

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera