Daniella SJöstrand

Daniella SJöstrand

Daniella Sjöstrand är en självlärd konstnär som också arbetar som illustratör, född i Malmö en stad där hon också har sin bas idag. Hennes kreativa konstnärskap leker i gränslandet mellan digital och traditionell konst.

Ett mål med hennes skapande är att göra den som upplever hennes konst osäker på huruvida den skapats digitalt eller traditionellt. Hon älskar också att vrida lite på det mänskliga och verkliga i sina mer surrealistiska motiv.

Daniella arbetar med digital konst likväl som som klassisk akvarell, hon är en bred konstnär och illustratör som också skapar porträtt och har genom dessa haft sina verk i flera bokutgivningar.

 

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera