Charlotta Flodén

Charlotta Flodén

Charlotta Flodén är en abstrakt och figurativ konstnär baserad i Linköping. Hon har skapat kreativt i hela sitt liv och samtidigt utvecklat sitt konstnärskap löpande.

Charlotta hämtar inspiration i det personliga mötet med fokus på det oförutsägbara och hon är nyfiken på att höra människors livsberättelser.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera