Surrealistisk konst

Surrealistisk konst

Surrealistisk konst är en konstform som ursprungligen uppstod i Frankrike i början av 1920 – talet. Konstformen kännetecknas av ologik och galenskap, en balansgång mellan dröm och verklighet.

Uttrycket väcker nyfikenhet och intresse, verken ger ofta inspiration för intressanta diskussioner då betraktaren ofta tolkar verken på olika sätt.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera