Naivistisk konst

Naivistisk konst

Naivistisk konst är en berättande konstform som ursprungligen skapades i början av 1900 – talet. Verken är detaljrika, ofta med rena och klara färger – något som skapar ett obekymrat uttryck. Uttryck som ofta tar sig ut i hemmamiljöer med vardagens pågående sysslor i betraktande.

Här finns ett urval av naivistisk konst signerade bl.a Zumreta Pozder, Sven Lidberg, Karolin Palmér, Hanna Ekegren och Ingrid Roth.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera