Zumreta Pozder

Zumreta Pozder

Konstnären Zumreta Pozder är född 1977 i Skövde. Intresset för att måla har hon haft sedan barndomen och med tiden har hon utvecklat en säregen stil. Zumreta skapar detaljrika tavlor som präglas av hennes färg- och berättarglädje. Vackra bostadsmiljöer med ursprung från en gången tid som blandas med nutid vilket uttrycker en speciell stämning. Inspirationen hämtar Zumreta från musik, skönlitteratur och film, visuellt även från naturen, landsbygden, äldre samhällen och stadsdelar med kulturbyggnader. 

Zumretas konst är för det mesta naivistiskt berättande men hon målar och illustrerar även modernistiskt.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera