Zumreta Pozder

Zumreta Pozder

Konstnären Zumreta Pozder är född 1977 i Skövde. Intresset för att måla har hon haft sedan barndomen och med tiden har hon utvecklat en säregen stil. Zumreta skapar detaljrika tavlor som präglas av hennes färg- och berättarglädje och allra helst målar hon en idyll med sagolika hus och välklädda människor som berättar en historia. Vackra bostadsmiljöer med ursprung från en gången tid som blandas med nutid vilket uttrycker en speciell stämning. Inspirationen hämtar Zumreta från musik, skönlitteratur och film, visuellt även från naturen, landsbygden, äldre samhällen och stadsdelar med kulturbyggnader. Men även andra konstnärer.

Vad Zumreta vill framför allt är att förmedla glädje, värme och vackra miljöer – långt ifrån dagens krav och stress. ”För mig handlar det om att leva här och nu och inte påverkas så mycket av mode, trender och annat, utan utgå från sig själv”, säger hon. Zumretas konst är för det mesta naivistiskt berättande men hon målar och illustrerar även modernistiskt.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera