Pierre E Gyldmark

Pierre E Gyldmark

Konstnären Pierre E. Gyldmark är född i Stockholm, målar och arbetar med blandtekniker. Han har arbetat med konst sedan 1986, både som gallerist och värderare av svensk modern konst förutom sitt eget kreativa skapande.

Naturen har en central roll i Pierres eget skapande, fyllt med en känsla av nostalgi. Samspelet mellan miljön och människans liv gör sig gällande i ett naturalistiskt perspektiv där allt ska vara med och inget lämnas till slumpen. Bilen är ofta förekommande i hans konstverk, bilen som ofta uppfattas som en familjemedlem.