Nina Lindholm

Nina Lindholm

Nina Lindholm är en ung och spännande konstnär som med energi använder sitt kreativa skapande för att hitta lugn. Hon låter konsten och skapandet styra verket och det är inte förrän i slutet av skapandeprocessen som det figurativa i verket framstår.

Nina skapar i lager på lager men både penslar, spatlar och hennes egna händer, många gånger med havet som inspirationskälla.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera