Max Knutsen

Max Knutsen

Max Knutsen arbetar ofta i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande, som sålunda lämnar stort tolkningsutrymme åt betraktaren. Inspiration till bilderna kommer från den vardag som omger oss –ibland med igenkänning och ofta en spegling av samtiden.

Max Knutsen har en gedigen bakgrund som konstnär. Bakom det mycket tekniska och personliga arbetssättet ligger experimenterande – collage, detaljer och foto blandas med olika bakgrundsmaterial ofta i ett flertal skikt, resulterar i en spännande yta och uttryck.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera