Mats Jonasson

Mats Jonasson

Mats Jonasson uppmärksammades tidigt för sin tecknartalang och började tidigt att arbeta på Målerås glasbruk. Under flera decennier har han arbetat med samtidens stora glaskonstnärer och han utvecklade samtidigt den naturnära stil som han sedan förfinat till fulländning.

- Våra skogar har sedan urminnes tider påverkat folksjälen berättar Mats. Inspirerad av denna natur har han med öppna sinnen skapat sina särpräglade objekt i kristall. Idag är han för glasbruket, representerad över hela världen.

Här hittar ni ett brett urval av Mats Jonassons glaskonst.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera