Josefin Tolstoy

Josefin Tolstoy

Josefin Tolstoy är född 1978 och bosatt i Uppsala. Hennes bilder gränsar mellan kubism och naivism med ett tydligt formspråk. Hon använder både mänskliga och abstrakta motiv i sina verk. Oftast finns en sinnebild hämtad ur samtiden som hon vill förmedla och som sedan speglar sig i verkets titel, men hon vill alltid ge betraktaren möjlighet till sin egen tolkning.

Josefin är utbildad art director på Cumbria Insitiute of the Arts i norra England och driver sitt konstnärsskap i symbios med sitt arbete som art director och inredare. Josefin målar med akryl på canvas och använder oftast en mjuk färgskala i sina målningar.

Samtliga original-verk kommer ramade med vit svävram utan glas om inget annat önskas.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera