Josefin Nordström Palic

Josefin Nordström Palic

Josefin Nordström Palics måleri rör sig inom en abstrakt expressiv tradition, där måleriets intuitiva och prövande process av sammanfogningar av ytor, former och linjer slutligen bildar en fungerande helhet.

Detta skapar en bild av ett komplext förlopp där lager av övermålningar, försök och antaganden, utgör måleriets innehåll. Måleriet som en meningsskapande och organisk process

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera