Hanna Oldenburg

Hanna Oldenburg

Hanna Oldenburg är en svensk skådespelare och konstnär som främst skapar abstrakta verk. I hennes kreativa skapande ges betraktaren möjlighet att med fantasi, skapa sin egen tolkning.

Hanna skapar sin konst i dova toner, toner som skapar lugn och ro.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera