Christin Björk

Christin Björk

Christin Björk är född 1968 och är en autodidakt konstnär som gärna visualiserar inre tankar och sinnesstämningar. - Dessa yttre erfarenheter är viktiga i den kreativa processen men också i livet i sig berättar Christin. Hennes motiv inspireras ofta av djur i oväntade situationer, tankarna formas till motiv där djur ofta, likt en fabel, är med och levandegör konstnärens inställning till en specifik situation.

Motiven skapas ofta utifrån en känsla, en känsla som förklarar och skapar utrymme för betraktaren att tolka humorn i upplevelsen, oavsett känslans ursprung. Måleriet är utmanande, skönt & spännande men ibland också frustrerande och fullständigt omöjligt att förstå. Christin målar gärna människor och djur i närbild, en blick skapar ofta ett spännande möte.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera