Camilla Hagström

Camilla Hagström

Konstnären Camilla Hagström bor i Stockholm, en autodidakt konstnär som målar i vattenlöslig olja. Hon grundar ofta med väggspackel för att få en rå, industriell känsla som kontrast till ett meditativt, stilla och sparsmakat landskapsmotiv.

Motiven styrs ofta av slumpen då hon låter vatten rinna över bilden. - Jag utgår från den japanska estetiken- wabi sabi - som härrör från zenbuddismen berättar Camilla.

Utmärkande för sabi-estetiken är asymmetri, skrovlighet, enkelhet och uppskattning av naturliga föremåls och processers integritet. Waba sabi beskrivs ibland som en skönhet som är "bristfällig, tillfällig och ofullständig".

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera