Ashkan Soltani

Ashkan Soltani

Den svenska konstnären Ashkan Soltani skapar målningar ofta med kvinnor i fokus. Flera ansikten är vanligt förekommande och hans verk har ofta ett inslag av skrämmande uttryck, ibland på gränsen till skärrande.

Ashkans konst för kan lätt föra tankarna till Picasso och kubismen men hans naivistiska verk har ett eget uttryck som lätt känns igen.

  • Konstnärer
  • Tekniker
  • Kategorier
  • Priser
  • Stäng
  • Sortera